za sega neka ne go pokazuva info@yoursite.com

Тераса, балкон или лоџа? Во што е разликата?

 

Која е точната разлика помеѓу тераса, балкон или лоџа? Тие се слични во одредена мерка, а сепак постојат разлики кои се јасно дефинирани и лесно можат да се препознаат. 

Сличноста на овие простории се гледа на тоа што се отворени простори кои припаѓаат на еден стан како дел од повеќеспратна зграда.

Тераса 

Терасата е отворен простор на теренот или на покривот на зградата – рамна  наткривена површина во некоја зграда или на нејзе. 

Балкон 

Балконот е надземна „платформа“(изведена со плоча) која се наоѓа од рамна фазада на објектот и околчена е со ограда или парапетен ѕид со три страни. 

Лоџа

Лоџата е отворен простор, надворешен дел од повеќеспратна зграда која со габарит не излегува од рамна фасада. Лоџата од три страни има фасаден ѕид, а со својата една страна е отворена и околчена со парапетен ѕид или ограда. Постојат и варијации- Балкон лоџа – Простор кој е затворен со две вертикални страни.

Француски балкон 

Француски балкон – Застаклен  отвор на фасадата чија величина одговара со фасадните балконски врати, без да припаѓа на конзолите на проодна плоча. Од безбедносни причини имаат одогварачка ограда.