Удобност во становите во поткровје


Треба да се избегнуваат премногу прегради и ѕидови под косини бидејќи го гушат просторот.

Живеење по кос кровни површини често е неблагодарно бидејќи се соочувате со многу проблеми и препреки кои во класичните живеалишта ги нема. Затоа се случува многу лесно да се откажете од своите планови за стан во поткровје и да барате едноставни решенија. Меѓутоа, сето тоа може да биде и многу полесно доколку го согледате целиот проблем малку од друга страна. Поткровјата имаат одредени елементи кои се непроменливи, а тоа се дрвени греди и кровни носачи покриени со одговарачки кровен покривач. Секогаш косината е со различен нагиб, така што просторот има многу изразен волумен во најголем дел и може да биде многу низок кон краевите. Сите овие се предности кои можат да се користат на правилен начин, формирајќи необичен и инспиративен амбиент.

Во становите во поткровје многу е важно да се пушти просторот да тече без ограничувања, тоа значи дека не треба да се поставуваат премногу прегради и ѕидови кои го ограничуваат ентериерот. Важно е правилно да се организира просторот, складно со висините и према тоа да се дефинира неговата намена по сегменти.

ЕЛЕГАНТНО

Предлог решение со дневен простор во кој доминира софа во црна кожа и црни преградни панели со телевизор е многу ефектно. Со бело офарбани кровни греди и светол под елипсовиден камин одлично се вклопува и дава нота на ексклузивен амбиент. Паркет со рустичен изглед поставен во вид на бродски под уште повеќе ја нагласува доминацијата на вистинска линија во просторот. Контрастот на црно и бело дава завидувачки резултати.

ФАНТАЗИЈА

Кровните греди во бела боја исто така се вклопуваат со светло бел керамички под на галеријата, која е во функција на сплана соба. Лесна ограда од тенки челични профили се одвојува од воздушхиот простор. Комбинирањето на бела и природна боја на дрво дава одлични резултати и покажува дека нема граници во играта и фантазијата при приликата за дизајн на вашиот покрив.

МИНИМАЛИЗАМ

Секако и црвенкастите греди на спалната соба на галеријата, со бел ѕид, делуваат повеќе од декоративно. Лесната метална ограда која е  минималистичка дава заштитна функција и овозможува убавина на косината на кровот која доаѓа до израз.

РАСКОШ ВО КУЈНАТА

Во наведените примери акцентот е даден на покривот и гредите. Можете да постигнете прекрасни решенија ако ги оставите дрвените носачи да се гледаат. Најизразен начин на нивно нагласување е на пример во кујната под косината на кровот која е застаклена. Во овој случај решението побарува и прилагодување во смисла на проектирање и дефинирање на стаклен отвор. Слични објави