Постапка за кршење пукнатини и кречење на плафонот

Доколку планирате да го поправите глетот и да го искречите плафонот, погледнете како може тоа правилно да го направите сами.


Цената за кречење се движи од 1 до 1,5 евра по метар квадратен и највеќе зависи од големината на површината која се кречи. Тоа е ориентациона цената во која не е пресметан материјалот.


Важно е да се напомене дека пред почетокот на работите потребно е со картон или дебел најлон да се заштити мебелот и подот. На места каде се појавиле пукнатини со помош на скалпел или глетарка да се оттргне стариот испукан глет додека не се дојде до здравиот дел.


На отворените дупки со четка се нанесува прајмер, односно подлога чија улога е да ги соедини материјалите и воедно да ја исчисти подлогата од прашина.

Подлогата се купува во пакувања од 1 литар или поголеми пакувања и се разредува до вода во однос 1:9. По нанесувањето на подлога со четка или валјак, потребно е околу 45 минути до еден час да се исуши подлогата. По сушењето пукнатините се пополнуваат со гипс, односно фуген филер. Во вода се става прашкаста маса на база на гипс и се меша се додека не се добие смеса на густина на тесто.


Масата за пополнување пукнатини се нанесува со шпакла и глетарка, а времето потребно да се исуши е околу 45 минути до час време. Кај поголемите пукнатини пожелно е да се стави мрежна трака.

 За дебели наноси, времете на сушење на масата е подолго. По сушењето, дупките се глетуваат за да се тргант сите нерамнини.

Кога ќе се исуши глетот – ако се работиа за поголема површина што се глетува – потребно е повторно да се нанесе подлога и п сушењето да се започне со кречење во два или три слоја.

Бојата за кречње се расворува во вода ( се додава околу 10-20% вода.)

Бојата прво со четка се нанесува на ивицата на плафонот и деловите околу лустерот.

По нанесувањето со четка, важно е истата површина да се прејде и со мал валјак како и остатокот од плафонот. Доколку бојата не се прејде со валјак можно е некои делови да се разликуваат во текстурата од остатокот од плафонот. По ивиците, селиот палфон се фарба со помош на валјак. До другиот нанос на боја треба да се почека шест саати за да бојата добро се исуши. По завршувањето на плафонот можете да продолжите со кречење на ѕидовите. Наместете го мебелот, светлото и сте завршиле!


Слични објави