Купување на стан во градба


Секој ден не се купуваат баш недвижнини, но и во тоа купување клиентите сакаат да пројдат што е можно поевтино.  Во тој случај, квадратот најевтино може да се купи доколку уште e стан во изградба. Да бидеме искрени, разликтие во цена не се занемарливи. Меѓутоа, дали е вредно да се ризикува кога на крајот не добиете покрив на главата? Не значи дека инвеститорот сака некого да измами, но економската криза задава многу мака и неволји на инвеститорите. Имаме случаи каде многу доцнат со изградбата и ги пробиваат роковите. Агентите за недвижнини советуваат ако купувачите веќе се определиле за ваков чекор, никако да не ги даваат сите пари оддеднаш. Посигурна варијанта е купување на недвижнина која веќе поминала технички преглед. Тоа значи дека инвеститорот има дозвола за градба со клаузули на правосилност и решение за технички прием. Овие два документи се гаранција дека инвеститорот ќе ја добие и потребната дозвола. Ваквите станови се поскапи за 10 до 20%, но затоа, ќе бидат завршени во предвиден рок. Становите може да се купат на основа на договор за купопордажба на стан во градба или на основа на договор за соинвестирање. Секогаш се препорачува првата варијанта. Ако направите договор како суинвеститор, вашите пари учествуваат во изградба на целиот објект. Ризикот се намалува и доколку во договорот постои ставка дека инвеститорот нема право на полн износ на договорената цена на станот се до добивање на потребната дозвола. Во суштина, еден од посигурните начини за заштита е дека вашиот инвеститор не ја исполни било која своја обврска, а посебно доколку е во прашање доцнење за завршеток на работите. Една од препораките е дека становите во изградба се купуваат од инвеститор кои го финансира банка, бидејќи таа парите ги уплаќа сукцесивно, по фази на градење, што го намалува ризикот од пробивање на рокот поради недостаток на средства.


Слични објави