za sega neka ne go pokazuva info@yoursite.com

Најпосле сте нашле да купите стан - и што сега?

 

Купување на стан – што и како?

Одлуката да купите стан, со себе носи голема одговорност и низа на можни ризици на кои однапред морате да бидете подготвени, за да избегнете непотребни непријатности. Сепак, се почнува од вашите обврски јасно да ги постаивте критериумите на основа на нив ќе одберете кој стан сакате да го купите. Затоа пред се, јасно донесете ја одлуката за локација на станот, за квадратурата на станот кој сакате да ја купите, но и за цената што сте подготвени да ја платите. Дури потоа, обрнете внимание на можни ризици и така избегнете непријатности.

 

 

Кои се можните ризици при купување на стан?

Формално правен аспект:

Формално правниот аспект, се однесува пред се на фактот дали е станот со документи, односно дали неговиот сопственик има доказ за сопствеништво. Тој доказ, лесно и брзо се вади од катастар. Доколку сопственикот поседува лист за сопствеништво, тоа во некоја мера ви го олеснува процесот на купување на стан, така што ви овозможува неопходни информации за неговиот формален правен статус.Кконкретно, на основа на документот за сопствеништво, точно можете да знаете дали станот е ставен под хипотека или не е. Тоа што ви го советуваме, е доколку веќе сте се увериле во тој формален правен аспект тој факт проверете го уште еднаш и тоа на самиот ден на потпишување на купопродажниот договор. Причинатае таа што во пракса се случувало сопствениците на станови, само ден пред продажбата да го стават станот под хипотека и така да направат проблем на купувачот.За да го избегнете, послушајте го нашиот совет и заштитете се на време.

Површина на станот е предмет за судски спор:

Неретко се случува дека и покрај фактот дека сопственикот поседува документ за сопствеништво, површината на станот сепак е предмет на некој судски спор. За да се избегне и тој ризик, пред да се одлучите за потпишување на купопродажниот договор, пратете допис во суд и така проверете дали станот на тоа поле е „чист“.

Станот е веќе продаден:

Верувале или не и тоа се случува. Во желба да дојде до дупла заработка, поединци продавачи на станови постапуваат нелегално и повеќе пати продаваат ист стан. За да не испаднете жртва на таква ситуација, при потпишувањето на купопродажниот договор, барајте договорот да биде заверен на суд. Со самото тоа, ќе биде извршена и проверка од страна на судот во централниот регистар и вие ќе бидете сигурни дека сте единствен купувач на станот.