Што се добри фотографии и како влијаат на квалитето на огласот?


Дали продаваме или издаваме недвижнина, на некои нејзини карактеристики, како што се локација, квадратура или материјал на градба, не можеме да влијаеме. Сепак, ако е недвижнината руинирана или лошо е искористе просторот, со реновирање можеме да го подобриме квалитето. Исто така, опремувањето на недвижнината со складен мебел, кој не мора да биде многу скап, можеме значајно да ги зголемиме шансите тоа што порано да се продаде или издаде. За да привлечеме поголем број на луѓе една работа е многу клучна – правење добри фотографии. Добрите фотографии значајно влијаат на квалитето на огласите и ја зголемуваат заинтересираноста на луѓето за недвижнината.

Според истражувањата, 53% корисници наведуваат дека во огласите за недвижнини недостигаат квалитетни фотографии. Поглем дел од нив сакаат фотографијата реално да ја прикажува состојбата, а исто така наведуваат дека е важно на секоја фотографија да се види секоја просторија во станот.  Луѓето заинтересирани за купување иили наем ќе отидат да ги видат само оние станови кои им се интересни и вредни за нивното време и труд.

Потрудете се да ги зибегнете овие грешки во вашите огласи:

  1. Сте огласиле стан без фотографии – Во ова врме кога добрата фотографија може да се направи и од обичен мобилен телефон, не постои причина за огласување на недвижнина без слика. Фотографиите подеднакво се важни и за купувачот и за продавачот. Добра работа е дека огласите на недвижнина може да се ажурираат, односно ако сте објавиле оглас без фотографии, нив можете дополнително да ги додадете.

  2. На сликите се гледа неред во станот – Кога фотографирате стан, тргнете ги непотребните работи. Некои простории кои ги сликате треба да бидат уредни и добро подготвени. Освен што не е убаво да се види неред, поради расфрланите работи просторијата може да се чини помала или лошо осветлена.  3. Непотребни деталји се во крупен кадар – Иако е важно просторијата што поверно да прикажува и пожелно е на сликата да се види секој агол, не морате да сликате вц школка во крупен план, поточно ако е таа единствена фотографија од тоалетот. Се подразбира дека секој тоалет има вц школка, и затоа за купувачот е важна информација или станарот како изгледа туш кабината/ кадата, лабаво или колкаво е целото купатило.


  4. На сликата се гледаат немиени садови и неред – кујната исто така треба да ја средите пред да ја фотографирате. Потенцијалниот купувач или изнајмувачот треба себе да се замисли во тој стан, а во неуредна кујна секако нема да му помогне во тоа. Потрудете се пред да фотографирате подгответе ја кујната што поуредно, посебно ако имате мала кујна - хаос или многу садови на фотографиите може да влијае кујанта да делува уште помала.  5. Фотографирате нејасен агол – Кога фотографирате просторија бирајте тако агол што треба просторијата и целиот мебел во неа што појасно да се види. Ако не може целата просторија да влезе во една фотографија, потрудете се да направите две или дури три фотографии. Посебните ставки во собата како што се работна маса, голем плакар ил ибрачен кревет можете и дополнително да фотографирате.

Пред објавување на огласот проверете дали во формуларот сте ги поставиле фотографиите правилно. Потоа, прегледајте уште еднаш дали сте ги означиле сите фотографии од сите простории во станот. Кога објавувате оглас проверете повторно и изменете ако некаде дошло до грешка. Потрудете се реално да процените дали фотографиите во тој оглас навистина го прикажуваат целиот стан. Огласувањето на недвижнини на најдобар начин се зголемуваат шансите за потенцијални купувачи.  Слични објави