za sega neka ne go pokazuva info@yoursite.com

Најчести прашања кога е во прашање купување на недвижнина

Прв чекор е кога купувањето на недвижнина започнува со собирање на адекватни информации. Доколку имате пријатели архитекти или градежен инжиниер, јавете му се и погледнете го станот кој ви се допаѓа. 

На нашата интернет страница www.imoti247.com можете да пронајдете стан, куќа или плац кој се продава или изнајмува во нашата земја. 

1.Дали е подобро нова или стара градба?

Новата градба може да биде лоша , но и одлична. Распрашајте се за начинот на градење, материјалтие кои ги користи и завршната обработка на становите. Од друга страна, проценете колку средста ви е неопходно за реновирање на стар стан

2.Како да ја процените адекватноста на цената?

Одредувањето на цената инвеститорите во обзир ги земаат трошоците кои до тогаш ги имале. Цената е поврзана за градежно земјиште и добивање на неопходна дозвола, потоа локација на која објектот се наоѓа, квалитет и цена на материјал кој се користи во градењето...Најголемо влијание на цената има локацијата. Ако сакате стан во градското централно подрачје тогаш цената е висока. 

3.Како да се заштитиме од ризикот при приликата за купување на стан

Процесот на преддоговор и договор на нотар мора да се изврши. На тој начин е намалена за било каква злоупотреба, во смисла на двојна продажба на недвижнината. За купувачите на стан во новоградба пожелно е да имаат увид во документацијата на инвеститорот, посебно градежна дозвола. 

4.Неколку универзални правила 

а. Светлост во различно време од денот

б. Можност за проветрување

в. Бучава 

г. Можност за паркирање 

Некој експерт да ви го погледне станот кој има искуство за адаптација или друг распоред на просториите дали би можеле да направите. 

Ако имате домашен миленик разгледајте околу за зелените зони и паркови.