za sega neka ne go pokazuva info@yoursite.com

4 работи кои мора да ги направите пред да изнајмите стан

Доколку сте одлучиле да изнајмите стан и сте нашле некој што ви одговара, освен цена на закупот мора да внимавате на следниве работи:

 1. Проверете го сопственикот.
  Пред да закуптие одредена недвижнина ви советуваме да ја барате потребната документација која се однесува на недвижнината. Пред се мислиле на купопродажниот договор. Доколку личноста со која преговарате не е сопственик, барајте полномошно, за да подоцна да избегнете евентуални непријатности.

 2. Потпишете договор за закуп
  Договор за зкауп на стан е документ кој обврзува, но и штити и станодавецот и подстанарот
  . Оовј договор се дефинира време на траење на закупот, висина на месечна кирија, начин на плаќање, депозит, начин на плаќаер кирија и сметки, но и отказен рок.

 3. Направете заспиник
  При приликата за потпишување Договор за закуп треба да се направи и Записник за примопредавање на станот ( постои законска обврска) во кое ќе се наведат сите оние недостатоци кои се наоѓаат во станот, ако станот е наместен.

 4. Проверете колку се сметките
  Најважна ставка е инфостан
  , проверете колку е износот кој се плаќа месечно, потоа кабелска и интернет, дали тие пакети одговараат бидејќи значајно можат да ги зголемат месечните трошоци. Исто така проверете дали постојат некои договори со станарите за одржување на зградата.