za sega neka ne go pokazuva info@yoursite.com

Што се паметни згради?

Паметни згради се објекти кај кои во изградбата се користат материјали и системои кои ќе допринесат на помала потрошувачка енергија и на што поедноставно ракување со сите содржини. Зградата епаметна бидејќи се прилагодува на моменталната активност, расположение, навики и животен стил на секој станар, а притоа се остварува енергетска заштеда. Во изградбата посебно се смета за квалитетно проектирање и вградени материјали, термоизолација на објектот кои се основа за рационално користење на системите на греење и ладење. На заштетдата важно влијате и интеграцијата на сите системи која се постигнува со  BMS (Building Menagment System). Таквите системи овозможуваат да се интегрира:

-Осветлување

-Електропотрошувачка

-Термодинамика

-Контрола на пристап и присуство во просториите

-Безбедносни системи

-Тенди,ролетни...

Но сето ова горе наведено не му објаснува на обичниот граѓанин кој не еархитект или инжиниер што се паметни згради. Паметни згради значи дека се е автоматизирано. Во паметните згради се води сметка за наситните деталји, светлото да не биде прејако, сијалиците да не загреваат. Луѓето мислат погрешно, ако се притисне тастер и прозорецот ако се отвори дека тоа е паметна зграда. Ако е автоматизирано тогаш тоа е паметна зграда.

Зошто кај нас ги има малку? Затоа што се исплатува долгорочно и во големи системи и за нив заинтересираноста треба да ја имаат моќните купувачи дека е скапо.